Html Code Tutorial

Home / Internet / Codes

Speciale codes

Soms wilt U een speciaal codetje invoeren bijvorbeeld copyright (©). Als U dit gewoon intypt met het toetsenbord, wordt dit niet door elke browser geaccepteerd. Daarom zijn er speciale codes om deze tekens in te voeren die door elke browser geaccepteerd worden. Hieronder staan een paar codes.

Mnemonische weergave Symbool Beschrijving
&lt; < Kleiner-danteken
&gt; > Groter-danteken
&amp; & Amperstand
&quot; " Dubbelequotes
&ldquo; Dubbelequoteslinks
&rdquo; Dubbelequotesrechts
&lsquo; Enkelequotelinks
&rsquo; Enkelequoterechts
&euro; Euroteken
&nbsp;   Spatie
&copy; © Copyright-teken
&reg; ® Geregistreerdhandelsmerk
&trade; Trademarkteken
&uml; ¨ Umlaut
& + letter + grave; ÀàÈèÌìÒòÙù Accent grave
& + letter + acute; ÁáÉéÍíÓóÚúÝý Accent aigu
& + letter + circ; ÂâÊêÎîÔôÛû Accent circumflex
& + letter + tilde; ÃãÕõ tilde
& + letter + uml; ÄäËëÏïÖöÜü Trema, Umlaut
& + letter + ring; Åå Corona
& + letter + cedil; Çç C Cedille
&szlig; ß ringel-s
&acute; ´ accent egu
&sect; § Paragraaf
&sup1; ¹ Superscript1
&sup2; ² Superscript2
&sup3; ³ Superscript3
&frac14; ¼ Een-vierde
&frac12; ½ Eenhalf
&frac34; ¾ Drie-vierde
&deg; ° Graden