Waarschuwing en disclaimer

Home / Internet / Waarschuwing en disclaimer

Lees deze informatie goed door voordat je iets met de informatie op icer.nl omtrent hacken doet. Alle hieronder genoemde informatie is met grootste zorg samengesteld. Toch kan het zo zijn dat er fouten inzitten of dat de informatie achterhaalt is. ICER.nl en haar mederwerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door fouten in de onderstaande informatie. De onderstaande informatie is een beknopte weergave van de wetgeving, hieraan kan geen enkel recht worden ontleend.

Waarschuwing

Het is in Nederland verboden enig vorm van beveiliging te omzeilen zonder toestemming van de eigenaar van het beveiligde en/of de beveiliger. Daarnaast is het verboden gebruik te maken van het draadloze netwerk van iemand anders zonder zijn/haar toestemming, ook al is het niet beveiligd.

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op ICER.nl is geheel voor eigen risico.