BASIC Oefeningen - Uitwerkingen

Home / Programmeren / Basic / Beginners oefeningen uitwerkingen

Op deze pagina vind je de uitwerkingen voor deze oefeningen.

Oefening 1: een simpele rekenmachine

CLS
INPUT "Voer een getal in ", getal1%
INPUT "Voer nog een getal in ", getal2%
PRINT "Opgeteld wordt dat: "; getal1% + getal2%
END

Oefening 2: werken met lussen en controles

CLS
INPUT "Moet dit programma uitgevoerd worden? (J/N)", starten$
IF (starten$ <> "J") THEN
END
ENDIF
INPUT "Hoe vaak moet de lus uitgevoerd worden?", lus%
FOR teller% = 1 TO lus%
PRINT "Deze tekst verschijnt " ; lus% ; " keer op het scherm!"
NEXT
END

Uiteraard kan jouw uitwerking hiervan afwijken. De vragen die worden gesteld en de tekst die wordt weergegeven kunnen anders zijn, maar ook de IF-statements kunnen op een andere plaats staan of anders gebruikt worden, of je gebruikt een andere lus. Het is wel de bedoeling dat het programma ongeveer hetzelfde doet.