Starten met C++

Home / Programmeren / Cplusplus / Starten met cplusplus

Belangrijk: deze tutorials zijn niet bedoeld voor beginners! Beginners kunnen het beste beginnen met een taal zoals BASIC.

Als je begint met een programma in C++ moet je altijd beginnen met een bepaalde opbouw, een skelet. Eerst worden alle benodigde codebibliotheken opgeroepen en daarna wordt de namespace bepaald. Vervolgens wordt de functie main gemaakt, een waarde teruggegeven en afgesloten. Dit komt er ongeveer zo uit te zien:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ // Hier komen de commando's
return 0;
}

Ok, wat gebeurde hier nu precies?

  1. #include <iostream> zorgt ervoor dat de standaard codebibliotheek wordt toegevoegd aan het programma. Hierin zitten alle functies voor het in- en uitvoeren naar de commandolijn.
  2. using namespace std; zorgt ervoor dat we de namespace std gebruiken. Je hoeft nog niet te weten wat dit voorstelt, daar hebben we het later over
  3. int main(){ geeft aan dat hier de functie main begint. Dit is de hoofdfunctie van het hele programma. Als je het programma start wordt de functie main als eerste gestart.
  4. // Hier komen de commando's is een regel commentaar. Dit doet dus helemaal niks, behalve het programma duidelijker maken
  5. return 0; stopt de functie main en geeft de waarde 0 terug aan datgene wat het startte
  6. } geeft aan dat de functie main hier is afgelopen

Deze code kun je het best in een programma zoals kladblok zetten, maar een speciaal programma is handiger. Zoek eens op het internet naar C++ syntax highlighting, of zoek er eentje op in dit lijstje. Overigens is het gebruik van tabs niet verplicht, maar maakt het wel overzichtelijker.

Een regel tekst!

Het bovenstaande programma doet nog helemaal niks zinnigs. We gaan er nu voor zorgen dat het programma een regel tekst op het scherm zet. Hiervoor gebruiken we cout. Cout is een object waarmee we iets op het scherm kunnen zetten. Als je gewend bent met functies te werken kan dit misschien een beetje vreemd werken. Je moet de tekst namelijk als het ware in het object cout stoppen. Dat komt er zo uit te zien:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ cout << "Deze tekst komt op het scherm!" << endl;
return 0;
}

Zoals je ziet is het stukje commentaar nu vervangen door de regel cout << "Deze tekst komt op het scherm!" << endl; Het ziet er misschien een beetje vreemd uit, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Je noemt eerst het object waar je iets mee wilt doet, cout. Daarna geef je met de operator << aan dat je tekst naar cout wilt sturen. cout zorgt er dan voor dat die tekst op het scherm terecht komt. Achter de tekst staat << endl; Ook dit is iets wat je naar het object cout stuurt. endl is het einde van een regel. De zegt dus eigenlijk tegen cout dat hij naar een nieuwe regel moet. Misschien is het je ook opgevallen dat er achter endl een puntkomma staat. Deze puntkomma geeft aan dat de opdracht hier is afgelopen. Achter elke normale opdracht moet zo'n puntkomma.

En nu... compileren!

Nu is het tijd dat je van de code een echt programma maakt. Met zowel g++ als de Borland C++ Compiler moet je bij de commando regel zijn. In Linux kun je die meestal vinden onder de beheergereedschappen of onder de accesoires, bij Windows meestal onder de Bureau-accessoires of met Start -> Uitvoeren en het commando 'cmd'. Als je in Windows eenmaal op de commandoregel bent moet je typen cd C:/BCC55/bin/, afhankelijk van waar je het geinstalleert hebt. Op Linux maakt het niet uit waar je bent, maar het is handig om naar de plek te gaan waar je het bestand opgeslagen hebt. In Windows kun je beter het bestand opslaan in je map waar je zojuist heengegaan bent. Het bestand mag elke naam hebben, maar het is verstandig deze te laten eindigen op .cpp, bijvoorbeeld test.cpp.

Met G++

Typ het volgende:

g++ test.cpp

Hopelijk krijg je geen errors, hoogstends een warning. Als er staat: command not found of iets dergelijks, dan heb je g++ niet goed geinstalleerd. Kijk even naar de vorige tutorial. Als alles goed is gegaan is er in de map waarin je zit een bestand a.out onstaan. Typ het volgende om het te starten:

./a.out

Als je de tekst Deze tekst komt op het scherm! te zien krijgt is het gelukt! Mocht het niet lukken, probeer het dan opnieuw, of vraag op het forum op raad!

Met Borland

Typ het volgende:

bcc32.exe test.cpp

Ook hier krijg je hopelijk geen errors, alleen warnings. Als er staat: command not found of iets dergelijks, kijk dan of je wel in de juiste map zit. Als alles goed is gegaan is er in de map waarin je zit een bestand test.exe bijgekomen. Typ het volgende om het te starten:

test.exe

Nog een andere methode...

Als je een andere compiler op windows gebruikt (eentje met een mooie interface, die zonder de commandoregel werkt) dan kun je je programma ook starten door er op te dubbelklikken. Het enige probleem is dat windows het programma afsluit zodra het klaar is. Je kunt dat oplossen door het programma zoals hierboven is beschreven via de commandoregel uit te voeren, maar je kunt ook een regeltje code net voor return 0; toe te voegen.

Het kan op deze manier:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ cout << "Deze tekst komt op het scherm!" << endl;
system("pause");
return 0;
}

En het kan op deze manier:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ cout << "Deze tekst komt op het scherm!" << endl;
sleep(2);
return 0;
}

Bij de eerste manier blijft het venster gewoon staan, bij de 2e blijft het venster 2 seconden staan. Alvast veel succes!

Als je de tekst Deze tekst komt op het scherm! te zien krijgt is het gelukt! Mocht het niet lukken, probeer het dan opnieuw, of vraag op het forum op raad!