Voorwaardes

Home / Programmeren / Javascript / Voorwaardes

Een ander belangrijk element van elke programmeertaal zijn controles. Als het goed is heb je daarvan al iets opgevangen in de beginnerstutorial. We hadden het toen over booleaanse wiskunde. Dat gaan we hier toepassen. We beginnen met een eenvoudig voorbeeld met een prompt.

<script type="text/javascript">
<!--
var antwoord;
antwoord = prompt("Hoeveel computers heb jij thuis?");
if(antwoord>5){
document.write('Meer dan 5? Heb je geld over ofzo?');
}
-->
</script>

Wat doet dit script nou? Je ziet dat if(antwoord>5){ erbij is gekomen. Dit geeft aan dat het volgende alleen wordt uitgevoerd als de inhoud van de variabele antwoord groter is dan 5. De accolades (het { teken en het } teken) geven aan waar die code die dan moet worden uitgevoerd begint en eindigd. Of die code wordt uitgevoerd wordt bepaald door een booleaanse expressie. if geeft aan dat er een vraag aankomt (if is Engels voor als) en wordt gevolgd door een booleaanse expressie tussean haakjes.

In de beginnerstutorial heb ik uitgelegd dat de manier van het schrijven van booleaanse expressies in elke programmeertaal anders is. Hieronder vindt je een overzicht.

"Naam"TekenVoorbeeldexpressie
Is gelijk aan==5==5
Is niet gelijk aan!=5!=21
Is groter dan>60>58
Is kleiner dan<58<60
Is groter dan of gelijk aan>=60>=58
Is kleiner dan of gelijk aan<=58<=60

Als ... Anders ...

Het zal bij het gebruik van if ook vaak gebeuren dat je een of-of situatie krijgt: Als de vraag waar is, dan gebeurt er iets, als die niet waar is dan gebeurd er iets anders.

Dat doe je door gebruik te maken van else. Else is engels voor anders. Hieronder zie je een voorbeeld:

var antwoord;
antwoord = prompt('Typ een getal');
if(antwoord < 10){
alert('Je getal was kleiner dan 10!');
}else{
alert('Je getal was niet kleiner dan 10!');
}

Als ... Anders dit ... Anders dat ...

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een situatie krijgt waarin er veel mogelijkheden zijn. Hierbij kun je gebruik maken van elseif, een combinatie van else en if. Hieronder zie je een voorbeeld:

var antwoord;
antwoord = prompt('Typ een getal');
if(antwoord > 10){
alert('Je getal was kleiner dan 10!');
}elseif(antwoord == 11){
alert('Je getal was 11!');
}elseif(antwoord == 12){
alert('Je getal was 12!');
}elseif(antwoord == 13){
alert('Je getal was 13!');
}else{ alert('Je getal was groter dan 13!'); }

Dit was de tutorial over voorwaardes in Javascript.