PHP Basis

Home / Programmeren / Php / Basis

Starten

Nu je PHP hebt geinstaleerd kan je echt aan de slag. Allereerst heb je een gewoon HTML-document nodig. Weet je niet wat HTML is, kijk dan bij de tutorial HTML. Aangezien je waarschijnlijk aan de hand van de tutorial een webpagina hebt gemaakt, gebruik je die. Verander wel eerst alle bestanden die de exentie .html hebben in .php en verander ook alle links! Ook belangrijk: We gaan er hierna vanuit dat je al een beetje doorhebt wat programmeren is. Lees dus eerst de beginnerstutorials!

Omdat het een ouderwetse gewoonte is om als eerste de boodschap "Hello World" op het scherm te toveren bij het maken van een nieuw programma, gaan we dit eerst doen! Open een teksteditor (Kladblok bijvoorbeeld) en toets de volgende code in:

<html>
<head>
<title>Hello world gemaakt met PHP!</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

(Kunt u hier al geen wijs uit, ga dan zo snel mogelijk naar de tutorials HTML)
Wat u hier zag, was zo ongeveer het minimale van wat een webpagina moet bevatten. Nu gaan we de PHP code invoeren!

Voer tussen <body> en </body> de volgende code in:

<?php
echo "Hello World";
?>

Sla dit alles op als bijvoorbeeld index.php, in de map die u heeft aangewezen tijdens de installatie van WAMP, bijvoorbeeld C:/website. Tik nu in uw browser localhost in, en u zult zien dat u de tekst: Hello World voorgeschoteld zult krijgen, zoals in dit voorbeeld.

Hebt u de vorige stappen doorlopen, en ziet u Hello World verschijnen, gefeliciteerd! Zo niet dan is er misschien het volgende foutgegaan:

PHP in HTML

Als u nu de bron bekijkt (Dit doet u in Internet Explorer met het menu Beeld, optie Bron, bij andere browsers iets soortgelijks) dan ziet u dat de PHP-code is verdwenen, en is vervangen door de tekst Hello World! Dit komt omdat de PHP-Parser (in dit geval WAMP) de PHP-code heeft vervangen door HTML. Alles wat tussen <?php en ?> staat, wordt vervangen door HTML. Nu hebt u meteen kennis gemaakt met het eerste en misschien wel de belangrijkste in PHP, namelijk de zogenaamde PHP-codeblokken.

Waarom zou je dan PHP gebruiken? In dit voorbeeld is dat ook helemaal niet nodig, maar soms moet je alleen onder bepaalde omstandigheden iets laten zien. Dat kan niet met HTML, en dan heeft PHP wel nut!

Echo, het meest gebruikte commando

Ook hebt u al kennisgemaakt met misschien wel de belangrijkste opdracht in PHP, namelijk echo. De opdracht echo zet simpelweg tekst op het scherm van de lezer. Zoals u kon zien bestond de opdracht uit 3 onderdelen, namelijk de opdracht, echo in dit geval, de parameter, Hello World in dit geval, en de puntkomma. Nu is die puntkomma eigenlijk geen onderdeel, maar u mag hem absoluut niet vergeten, want u krijgt dan meteen een foutmelding. De puntkomma is bedoeld om de opdrachten van elkaar te scheiden, zodat PHP weet waar de eerste eindigt en de tweede begint.

Wat ook wel interresant is, is dat u gewoon HTML opdrachten in PHP kunt opnemen. Bijvoorbeeld:

<?php
echo "Hello World";
echo "<br><br>";
echo "<u>Onderlijnde tekst</u> en <b>vette tekst</b>"
?>

U zou zoiets als in dit voorbeeld te zien moet krijgen.

U heeft gezien dat tekst bij de opdracht echo altijd tussen aanhalingstekens wordt geplaatst. Maar wat nu als u bijvoorbeeld aanhalingstekens in de tekst zou willen gebruiken? Hier is gelukkig een oplossing voor, namelijk een backslash gebruiken.
Dit doet u als volgt:

<?php
echo "hallo hallo \"tekst tussen\" aanhalingtekens";
?>

Dit zou de volgende uitwerking moeten hebben. Vergeet u echter de backslash, dan kijgt u dit. Dat is een foutmelding die u krijgt als u de backslash vergeet. Aan het regelnummer ziet u waar de fout is en aan de foutmelding ziet u wat voor een fout het is.

Nu hebben we de basis doorgesproken en kunnen we verder met de volgende bouwsteen: variabelen.