PHP Operatoren

Home / Programmeren / Php / Operatoren

Operatoren

Nu gaan we verder met operatoren, opdrachten in PHP waarmee u variabelen kunt vergelijken en smaenvoegen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld 2 getallen hebt en die bij elkaar wilt optellen, aftrekken, enzovoort. Met de eerste hebt u al kennisgemaakt, namelijk de toewijzing operator. Deze gebruikt u als u simpelweg een waarde aan een variabele wilt geven. Bijvoorbeeld:

$variabale="tekst";
$variabele=2;

Dit spreekt voor zich. De volgende gaat u waaschijnlijk het meest gebruiken, want met deze kunnen teksten aan elkaar geplakt worden. Stel, u hebt in een variabele een waarde zitten, bijvoorbeeld 2. Nu wilt u niet gewoon op uw pagina het cijfer 2 zien maar de tekst: De uitkomst is 2. Dit doet u door een punt tussen de waarde te zetten. Dit geeft de volgende uitwerking:

<?php
$a="2";
echo "De uitkomst is " . $a;
?>

Dit kunt u ook doen met tekstreeksen.

<?php
$a="Hello World";
echo "De tekst: " . $a . " wordt veel in de computerwereld gebruikt.";
?>

Dit geeft de volgende uitwerking.
De volgende zijn de rekenkundige operatoren, daarmee wordt opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd, etc.
Optellen:

$a + $b

Aftrekken:

$a - $b

Vermenigvuldigen:

$a * $b

Delen:

$a / $b

Dit zou voor zich moeten spreken. Lees dit goed door, u hebt deze nodig voor elementaire dingen in PHP. We gaan er nu een voorbeeld mee maken.

<?php
$a=30;
$b=23;
$c=50;
$som1=$c - $a + $b;
echo "50 - 30 + 23 = " . $som1;
$som2=$a + $c - $b;
echo "<br>30 + 50 - 23 = " . $som2;
?>

Dit zou de volgende uitwerking moeten geven. U hebt zojuist in het script gezien dat eerst de variabelen $a, $b en $c worden gedefinieerd, daarna worden de variabele $som1 gemaakt aan de hand van een berekening met $a, $b en $c en dat $som2 ook zo werd gemaakt. Vervolgens worden ze weergegeven.