PHP Variabelen

Home / Programmeren / Php / Variabelen

Variabelen

Nu gaan we beginnen met de volgende bouwsteen: variabelen. Variabelen kunt u vergelijken met een "doosje" waarin u een getal of een tekst opslaat, om deze later te gebruiken in uw PHP-script. Ze zijn erg belangrijk in een programeertaal.

Een variabele bestaat uit 2 onderdelen: een naam en een waarde. De naam hebt u nodig om de waarde aan te roepen. In PHP wordt de naam altijd voorafgegaan met een $-teken, zodat PHP weet dat het om een variabele gaat. Zo krijg je de opbouw $naam="tekst"; in geval van een tekst of $naam=4; in geval van een cijfer. U ziet, het enige verschil zijn de aanhalingstekens. Bij een tekst gebruikt u altijd aanhalingstekens, bij een cijfer niet. Let ook op hoofdletters, $naam is een andere variabele dan $Naam. Vaak worden hier fouten mee gemaakt.

Zoals u hebt gezien worden variabelen "gemaakt" met een is-gelijk-teken. U kunt ze oproepen met de opdracht echo. Dit doet u echter zonder aanhalingstekens. Dus als volgt:

<?php
$variabele="inhoud";
echo $variabele;
?>

Dit zou het volgende effect moeten geven. Nu is dit nog niet zo spectaculair, maar dat komt nog wel. We gaan nu eerst verder met arrays.

Arrays

Arrays zijn speciale variabelen, namelijk variabelen waar meerdere variabelen in kunnen. Vergelijk het maar met een ladekast. Hier kunnen meerder laatjes (variabelen) in. Arrays maak je door eerst de naam van de array te geven (naam van de ladekast) en vervolgens de naam van het variabele (het laatje). Dit ziet er als volgt uit.

$ladekast[]="inhoud";
$ladekast[]="meer inhoud";
$ladekast[]="andere inhoud";

Nu hebt u als het ware de ladekast volgepropt, in het eerste laatje de tekst inhoud, in het tweede laatje de tekst meer inhoud, en in het derde laatje de tekst andere inhoud. Alleen telt PHP niet simpelweg van 1 tot 3, maar vreemd genoeg van 0 tot 2. Als u dus nu de inhoud eruit wil halen, dan moet u niet laatje 1, 2 of 3 hebben, maar laatje 0, 1 of 2. Dit doen we als volgt:

<?php
$ladekast[]="inhoud";
$ladekast[]="meer inhoud";
$ladekast[]="andere inhoud";
echo $ladekast[0];
?>

Dit geeft dus de waarde inhoud terug. Als u nu had ingevuld: echo $ladekast[2]; dan had u de waarde andere inhoud teruggekregen. Dit is misschien verwarrend, maar u komt er wel uit. Zo niet, lees het dan nog eens rustig door, of post een berichtje op mijn forum met uw probleem.