Copyrights

Home / Software / Copyright

Vaak wordt er aan het ontwikkelen van muziek, film, games etc. veel werk en geld besteed. Daarom is er in Nederland een wet die het verbied om bepaalde rechten van de ontwikkelaars te schenden. Zo mag je geen auteursrechtelijk beschermde dingen vermenigvuldigen (kopieën), uitzenden (via radio en TV beschikbaar stellen) en geen delen ervan zomaar stelen zonder dat je toestemming hebt van de auteur. Voor deze toestemming moet je vaak betalen.

Voorbeelden

Bijvoorbeeld een Harry Potter film die via een filmkanaal wordt uitgezonden. Hiervoor betaald dat kanaal een bedrag aan de rechthebbende, in dit geval Warner Bros. Als jij een muziekbestand download via ITunes betaal jij Apple (eigenaar van ITunes) een bedrag om dat nummer te kopen. Apple echter, betaald ook een bedrag aan de rechthebbende van dat stuk. Je kunt echter ook op bepaalde sites downloaden zonder daar voor te betalen. Het is dan zeer waarschijnlijk dat de eigenaar van de site ook niets aan de rechthebbende betaald!

Dit is in Nederland strafbaar. Je mag wel films en muziek downloaden, maar je mag ze niet verspreiden. Als jij dus de eigenaar van die site bent, ben je strafbaar. Als downloader ben je dit (nog) niet. Let op: In andere landen gelden andere regels!

Software

Voor software (o.a. games) geld dit niet. Hier ben je zowel als je beschikbaar stelt en als je download strafbaar. Dit geldt alleen voor software waarvoor je moet betalen, niet voor zogenaamde freeware. Deze laatste softwarevariant wordt gratis beschikbaar gesteld door de rechthebbenden.

Opensource

Bij OpenSource projecten gelden weer andere regels. Bij opensource kun je broncode van een programma downloaden en aanpassen naar eigen wens. Het echter niet altijd (wel vaak) zo dat het programma gratis is. Op Sourceforge kun je veel opensource programma's vinden.

Voor meer info kun je op de website van de stichting brein terecht.